0086-13957429233
  • បញ្ឈររបស់ម្តាយសប្បាយរីករាយនិងទារក

Hanor វាយនភ័ណ្ឌ  ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅនីងបូប្រទេសចិនដែលភាគច្រើនផលិតនិងនាំចេញពពួកធំទូលាយមួយនៃការវាយនភណ្ឌទារកនិងវាយនភណ្ឌផ្ទះ។ បន្ទាត់ផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌរបស់យើងរួមមានភួយទារក, ទារក bib, សំពត់ទារក washcloth ទារក, ទារកកន្សែងក្រណាត់ក្រណាត់ភើទារកកន្ទបទារក, ទារកនិងសម្លៀកបំពាក់ bathrobe ទារក។ យើងមានជំនាញក្នុងភួយ fleece, កន្សែងងូតទឹក, កន្សែងឆ្នេរ, bathrobe មនុស្សពេញវ័យ, ខ្នើយ, គម្របខ្នើយនិងភួយ។